Skip to content

Werkprogramma

Samen in de keten arbeidsmarktproblematiek aanpakken

De huidige aanpak om zijinstromers succesvol naar werk te begeleiden is te beperkt en te versnipperd. Ondanks alle goede bedoelingen van alle stakeholders in de keten neemt de, wellicht onbedoelde, onderlinge concurrentie nog steeds toe. Er is te weinig samenwerking, er is te weinig zicht op het behalen van samenwerkingseffecten en er wordt niet vanuit één gezamenlijk portemonnee gedacht. Kortom, de synergie ontbreekt. Voor het oplossen van de krapte en de mismatch op de arbeidsmarkt is publiek-private ketensamenwerking cruciaal.

Werkprogramma ‘Zijinstroom en Arbeidsmarkt’

Rijnconsult Onderwijs is een driejarig werkprogramma ‘Zijinstroom en Arbeidsmarkt’ gestart om de arbeidsmarktproblematiek op basis van voorbeeldige succesvolle zijinstroom-initiatieven structureel en duurzaam op te lossen. Men gaat dat doen op basis van onderzoek, het geleerde uit de arbeidsmarkt en gesprekken met experts en stakeholders. Het doel is concurrentie te vervangen voor een werkprogramma gebaseerd op ketensamenwerking. Met een gezamenlijke ambitie en een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor het eindresultaat.

Onderzoek naar Talent en Waarde

In samenwerking met Rijnconsult Onderwijs is door Peter Monsieur en de Universiteit van Antwerpen een onderzoek gestart naar talent en waarde. Er wordt onderzocht of medewerkers met een bepaald beroep overeenkomstige talenten hebben en of deze dan in lijn liggen met het profiel dat de werkgever voor ogen heeft. Als dat zo is, kan een organisatie niet alleen medewerkers werven en door ontwikkelen op basis van competenties, maar ook op basis van werkelijk talent. Belangrijk hierbij is op te merken dat invulling en waarde van functies per werkgever verschillend zijn.