Skip to content

Impact activiteiten

Voor het inventariserende onderzoek en het werkprogramma laat de projectgroep zich bijstaan door een expertgroep/adviesraad. Naast bijeenkomsten en adviezen met expertgroep/adviesraad vinden er interviews plaats om bepaalde thema’s nader te duiden en toe te lichten. Ook presenteert de projectgroep bevindingen op congressen en themabijeenkomsten en word er informatie uitgewisseld met ondernemingen, overheden en onderwijs.

Lekker bezig met duurzame inzetbaarheid

Voor elke werkgever is het een vraagstuk hoe je medewerkers in beweging krijgt en houdt op het thema duurzame inzetbaarheid. Centraal Beheer heeft er het programma voor ontwikkeld. We spreken er over met Lars Blaauw, Business Development & Product Manager op het gebied van duurzame inzetbaarheid.  “Iedereen heeft het over het activeren van de medewerker, maar het gaat vervolgens ook om het continueren van duurzame inzetbaarheid.”

Horizontaal organiseren en innoveren in het onderwijs

Het tekort aan leerkrachten neemt zodanig toe dat het voortbestaan van het onderwijs in gevaar komt. Maar is het grootste onderwijsprobleem wel het leerkrachtentekort? Er lijkt veel meer aan de hand. De coronacrisis heeft ons doen beseffen dat we het onderwijs anders moeten gaan organiseren. Dat brengt veel spanningsvelden met zich mee. Achter elk spanningsveld schuilt een diepere laag. Dit biedt kansen om je af te vragen wat er echt aan de orde is in het onderwijs en kan mogelijk leiden tot een geheel andere probleemtypering van het lerarentekort.

Matchen van talent en waarde wordt steeds belangrijker in samenleving

De podiumkunstenorganisatie SPBO zet stevig op een mensgerichte organisatie. Drijfveren van medewerkers zijn naast het hebben van competenties belangrijk voor welslagen van de organisatiedoelstellingen. De organisatie heeft een talentenprofiel opgesteld van een multi helix-medewerker, een unicum en daarmee ook interessant voor soortgelijke initiatieven.

Studenten aan de slag met recruitment op basis van talenten

Studenten Human Resource Management (HRM) van het AD College in Roosendaal starten een eigen uitzendbureau. Met het uitzendbureau, Talentlokaal geheten, wil de organisatie de studenten uit de schoolse setting halen en aan echte opdrachten laten werken. Zoals de naam al aangeeft wordt er op basis van talenten en competenties een match tussen werkzoekenden en werknemers tot stand gebracht.

Mensgericht HRM en een leven lang ontwikkelen

Durf te ondernemen, toon lef en geef mensen de kans om in hun werkelijke kracht te komen. Durf even stil te staan en ga vervolgens aan het werk met talenten, zingeving en betekenis. Op de HRM-conferentie Code Rood namen wetenschappers, onderzoekers, bedrijven en studenten ons mee om tot mensgericht HRM en een leven lang ontwikkelen te komen. Bedrijven moeten de transitie van systeemwereld naar leefwereld maken en laten zien welke bijdrage zij leveren aan persoonlijke, sociale en maatschappelijke purpose. 

Conferentie Talent en Waarde: een inspirerende ontmoeting

De conferentie ‘Code Rood’ in de LocHal 9 juni 2022 was een succes. Een dag met een mix van inspiratie, leren en ontmoeting. Veel dank aan Marinka Kuijpers en Jan Rotmans voor hun boeiende en ongewone verhalen, de verschillende sprekers binnen de inspiratiesessies en vooral ook veel dank aan de bezoekers. Goed om (weer) in verbinding met elkaar te zijn en echt contact te hebben. En dat is nodig, want de uitdagingen op de arbeidsmarkt vragen om samenwerking en verbinding. 

Hoe kom ik aan gemotiveerd personeel?

Als je hiermee worstelt, kom dan naar de HRM-conferentie CODE ROOD op donderdag 9 juni 2022 in de LocHal in Tilburg (zie bijlage). Leer hoe mensgerichte zijinstroom-oplossingen gebaseerd op talent en waarde voor duurzame matches kunnen zorgen. Met Marinka Kuijpers, Jan Rotman, pionierende organisaties, verhalen van zijinstromers, experts en studenten aan het woord krijg je een uitstekend beeld over de kansen die koppeling van talent aan waarde biedt. Er is nog slechts een beperkt aantal plaatsen beschikbaar. Wacht dus niet te lang en meld je vandaag nog aan door een email te sturen naar contact@zijinstroom.nl.

Zijinstroomtrajecten kansen, bevindingen en praktijkvoorbeelden

Waar liggen kansen op het gebied van zijinstroomtrajecten? Wat is er al bekend over wat werkt en wat niet? Transvorm laat in een publicatie verschillende betrokkenen aan het woord over zijinstroomtrajecten, rondom relevante thema’s, zoals werving, begeleiding en samenwerking. Deze praktijkvoorbeelden koppelt de organisatie aan bevindingen uit onderzoek van PWC ‘Succesvolle strategie zijinstromers’ (2019) en Rijnconsult Onderwijs ‘Inventariserend onderzoek zijinstroom’ (2020).

Artikel Design thinking

Realisatie van mensgericht human resource management

Werk is voor ieder mens belangrijk. Misschien is het wel een van de meest betekenisvolle zaken in ons leven. Werk bepaalt voor een groot deel wie we zijn. Op een krappe arbeidsmarkt stellen medewerkers zich steeds vaker op als kritische consumenten. Potentiële medewerkers kijken naar purpose, passie en cultuur van een organisatie vooraleer ze zich verbinden aan een organisatie of de overstap maken naar een andere organisatie. De huidige arbeidsmarkt vraagt een andere invulling van HRM. In dit artikel introduceren we een mensgerichte aanpak voor het vinden, boeien, binden en behouden van medewerkers.

Artikel Werving en selectie

Een mensgerichte aanpak voor het vinden, binden en boeien van leerkrachten

Om het lerarentekort in het onderwijs aan te pakken heeft men in West-Brabant onderzocht wat mensen motiveert in het onderwijs te werken. Hiervoor is inde leefwereld, overtuigingen en behoeften van een  aantal verschillende doelgroepen gedoken. Het doel is het werken in het onderwijs aantrekkelijker en laagdrempeliger te maken. Deze mensgerichte aanpak gekoppeld aan een digitaal onderwijsloket lijkt te werken. West-Brabant timmert aan de weg met werving en selectie van leerkrachten.

Artikel talentontwikkeling

Mensgericht human resource management werkt met talenten

De arbeidsmarkt kent een enorme krapte en is in sommige sectoren zelfs oververhit. De urgentie en het besef om ‘iets’ te doen met zijinstroom is er. Maar hoe geef je zijinstroom duurzaam vorm binnen de organisatie? En hoe zorg je ervoor dat deze zijinstroom mensgericht is?

Artikel Talentgebouw

Talentgebouw: een duurzame match tussen mens en organisatie

Werkgevers zullen de komende jaren enorme moeite hebben medewerkers te vinden. Werving op basis van diploma’s en competenties is niet toereikend. Organisaties zullen vaker mensen moeten aannemen die nog niet over de gewenste competenties beschikken. Dat is nieuw, spannend en vraagt om investeringen in mensen. Hoe kun je als organisatie het risico verkleinen dat je investeert in iemand die uiteindelijk niet bij je past? Het inrichten van een talentgebouw lijkt de oplossing. In dit artikel een toelichting op de werking van het Talentgebouw als oplossing voor een mensgerichte matching.

Artikel talentmanagement

Bedrijven die in talenten denken geven zichzelf een voorsprong

Als je als organisatie een toekomst wilt hebben in onze hyper competitieve samenleving, is er werk aan de winkel. HRM-afdelingen moeten niet langer in competenties denken. Maar met talenten aan de slag. Als je zicht hebt op de talenten in je organisatie dan ligt het goud voor het oprapen.

Ontwikkeling Telt! Festival

Mensgerichte zijinstroom in de kijker plaatsen

Zet jij je in voor een Leven Lang Ontwikkelen en/of het verminderen van laaggeletterdheid? Kom dan naar het Ontwikkeling Telt Festival: Een driedaags online festival, op 20, 21 en 22 april 2021. Rijnconsult Onderwijs levert ook een bijdrage aan het evenement. Andries Boer en Henny Luijten bieden een kijkje in het driejarig programma Zijinstroom en Arbeidsmarkt. 

Marc van der Meer

Kansen pakken in de triple helix

De arbeidsmarkt in Nederland is de laatste jaren continu in beweging. De werkgelegenheid is sterk aangetrokken, maar door de technologische ontwikkelingen worden nieuwe eisen gesteld aan het vakmanschap. In Noord-Brabant wordt voor dit urgente personeelsvraagstuk regionale samenwerking geïnitieerd. Er is behoefte aan innovatieve oplossingen. Een van de initiatieven is de ‘Agenda Beroepsonderwijs West-Brabant’.

Ab van der Touw

Een arbeidzaam leven zal voortaan bestaan uit werken, leren en doceren

Het tekort aan goed opgeleide mensen blijft een probleem van bedrijven en instellingen. De uitstroom van vakmensen overtreft de instroom van jonge afgestudeerde mbo’ers ruimschoots. Hoe kunnen we hierop anticiperen? Hoe ziet een toekomstige loopbaan eruit? We vroegen het aan Ab van der Touw, voormalig Siemens topman en tegenwoordig onder andere commissaris (voorzitter) bij TenneT, voorzitter Raad van Toezicht Universiteit Leiden, voorzitter Platform Talent voor Technologie en bestuurslid Instituut Gak.

Lidewey van der Sluis

Ontwikkeling draait om de vraag: what matters?

We zien, horen en lezen steeds meer over strategisch talentmanagement. Van functiebeschrijvingen en competentieprofielen, stappen we over op talent- en waardeontwikkeling. Waar komt deze beweging vandaan? Wat is talent eigenlijk? Hoe zet denken in talent aan tot een andere benadering van organisaties, medewerkers en leidinggevenden? Lidewey van der Sluis hoogleraar strategisch talentmanagement met bijbehorende leerstoel aan de Nyenrode Business Universiteit legt het uit op basis van onderzoeksprojecten en onderwijsprogramma’s die zij ontwikkelt en uitvoert.