Skip to content

Zijinstroom en arbeidsmarkt

Wilt U onze nieuwsbrief ontvangen?

Het koppelen van talent van zijinstromers aan de waarde van bedrijven, inclusief HRM, het zichtbaar maken van zijinstroominitiatieven én het meest optimale zijinstroomprogramma, daar gaan we voor met MATCH!. De succesvolle overstap naar een andere sector is niet vanzelfsprekend en zelfs moeilijk. Wat verwacht de zijinstromer van de voor hem of haar onbekende sector? Kloppen de bestaande beelden? En heeft men een reëel beeld van de eigen competenties en werkfitheid in relatie tot de wensen van het bedrijfsleven? Maar weet de werkgever ook in te spelen op de behoeften en ambitie van de werkzoekende?

Er is een enorm potentieel aan werkzoekenden, die vanuit werk of werkloosheid op zoek zijn naar duurzame en betekenisvolle arbeid in een voor hen bekende of onbekende sector. Er is ook sprake van een grote en acute reallocatie binnen en tussen sectoren. Overal in Nederland zien we plaatselijke en regionale arbeidsmarktinitiatieven ontstaan vanuit deze behoeften. Het succes van deze initiatieven wordt in grote mate bepaald door co-creatie in de keten van werkzoekende tot aan werkgevers. Organisaties die talent en waarden koppelen zijn zeer succesvol. Wij hebben onderzoek gedaan naar 55 landelijke zijinstroom-initiatieven. De inzichten delen we graag. We presenteren de succesfactoren voor werknemers én werkgevers.

Arbeidsmarktmodel